Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi


tehsil logo

Arsenal yanğınsöndürmə Sistemləri MMC şirkəti tərəfindən icra olunan xidmətlər sırasına daxil olan yanğın əleyhinə avtomatik xəbərvermə sistemi Azərbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi-nə quraşdırılıb. Yanğın siqnalizasiyası avtomatik quraşdırılması yanğının bildirişi, xüsusi məlumat və müəyyən bir formada yanğın aşkarlanması, ötürülməsi üçün nəzərdə tutulmuşdur. Texniki vasitələrin bir sıra avtomatik yanğınsöndürmə sistemləri daxil edilməsi və tüstü mühafizəsi icra sistemlərinin daxil əmrləri verilməsi, texnoloji avadanlıq və digər yanğından mühafizə qurğularıdır.

Eyni zamanda Arsenal Yanğınsöndürmə Sistemləri MMC şirkəti Azərbaycan Respublikası Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə yanğın əleyhinə avtomatik sulusöndürmə sistemi quraşdırıb. Son zamanlar yanğın söndürmənin alternativ sistemlərinin geniş şəkildə inkişaf etməsinə baxmayaraq, alovun söndürülməsi işində ən çox istifadə edilən vasitə - sudur. Bir çox hallarda məhz su bilavasitə söndürmə agenti kimi tətbiq edilir, bir başqa halda sudan insanların həyatını və sağlamlığını istilik şüalanmasından qorumaq üçün “su divarının” yaradılması üçün istifadə edilir, digər halda isə çox mürəkkəb yanğın vəziyyətində suyun dispersiyası vasitəsilə alınan su tozu əvəzsizdir. Daha sonra yanğın fəlakətinin miqyasının böyüməsinin qarşısını almaq üçün yanan konstruksiyaların soyudulması işində də su köməyə çatır.

Texniki partnyorumuz Siemens şirkətidir.