Avtomatik söndürmə sistemləri

Avtomatik sulu yanğın söndürmə sistemləri СниП normalarına uyğun olaraq suvarma kanalının növünə görə sprinkler və drençerli söndürmə sistemlərə bölünürlər. Sprinkler sistemi hava və ya su ilə doldurulmasına görə qidalandıran və bölüşdürən borular su ilə doldurulan, hava ilə doldurulan, hava və su ilə doldurulanlara bölünürlər. Drençerli söndürmə sistemləri bir neçə kateqoriyay bölünürlər - elektrikli, hidravlik, pnevmatik, mexaniki, kombine edilmiş. 

İşə düşməsinin tezliyinə görə aşağıdakılara bölünürlər:
 • tez hərəkətə gələn  -  işə düşmə müddəti 3 s. çox olmamaq şərti ilə
 • orta inersiyalı - işə düşmə müddəti 30 s.
 • inersiyalı - işə düşmə müddəti 30 s. çox, lakin 180 s. çox olmamaq şərti ilə
İşlək vəziyyətdə qalmasının müddətinə görə:
 • orta müddətli işlək vəziyyət –  30 dəq. çox olmayaraq
 • işlək vəziyyətin müddəti – 30 dəq. çox, lakin 60 dəq. çox olmamaq şərti ilə

СНиП normalarına uyğun olaraq avtomatik köpüklü yanğın söndürmə sistemləri - konstruktiv həllinə, ötürücünün növünə, işə düşmə zamanına, işlək vəziyyətdə olma qalma müddətinə və tozun bölünməsinə  görə fərqlənirlər. Avtomatik tozlu yanğın söndürmə sistemi konstruktiv həllinə  görə sulu söndürmə sistemində olduğu kimi suvarma kanalının növünə görə sprinkler və drençerli söndürmə sistemlərinə bölünürlər. Drençerli söndürmə sistemləri isə elektrikli, hidravlik, pnevmatik, mexaniki və kombine kateqoriyaların bölünür. 

  Avtomatik yanğın söndürmə sisteminin sulu söndürmə  sistemlərindən əsas fərqi işlək vəziyyətdə olması  müdətinin parametrləri və tozun bölünməsidir.

  İşlək vəziyyətdə olma müddətinə görə bölünürlər:
  • qısa müddətli işlək vəziyyət – 10 dəq. çox olmayaraq
  • orta müddətli işlək vəziyyət - 15 dəq. çox olmayaraq
  • işlək vəziyyətin müddəti - 15 dəq. çox, lakin 25 dəq. çox olmayaraq.
  Köpüyün bölünməsinə görə köpüklü söndürmənin quraşdırılması:
  • alçaq (5-dən 20-dək)
  • orta   (20-dən çox, lakin 200-dən çox olmayaraq)
  • yüksək (200-dən çox)

  * Arsenal Yanğın Söndürmə Sistemləri şirkəti, məhsulları təqdim olunan markaların, Azərbaycanda rəsmi nümayəndəsidir

  Məhsullarını təklif etidyimiz markalar

  siemens tyco fetash grundfos