Mühafizə siqnalizasıyası

Arsenal Yanğın Söndürmə Sistemləri MMC şirkəti obyektlərin kompleks mühafizəsi sisteminin yaradılmasınadək istənilən mürəkkəblik səviyyəsinə malik texniki təhlükəsizlik vasitələrinin layihələndirilməsini və quraşdırılmasını həyata keçirir. 
Obyektlərin effektiv mühafizəsi üçün Arsenal Yanğın Söndürmə Sistemləri MMC müasir təhlükəsizlik sistemlərini layihələndirir və tətbiq edir:

  • videomüşahidə sistemləri
  • girişə nəzarət sistemləri
  • mühafizə siqnalizasiyası
  • perimetrin mühafizəsi sistemləri
  • məlumatlandırma sistemləri
  • avtomatik yanğın siqnalizasiyası

Tam surətdə inteqrasiya olunmuş proqram-aparat kompleksləri istehsalat binalarının, bankların, ofis sahələrinin, məhsul andbarlarının və s. etibarlı mühafizəsini təmin edir.Arsenal Yanğın Söndürmə Sistemləri MMC təhlükəsizlik sistemlərinin yaradılmasının bütün mərhələlərini təmin edir:

  • təhlükəsizliyin planlaşdırılması, ehtimal olunan təhlükələrin və onların qarşısının alınması üzrə müvafiq üsulların təhlili
  • sistemlərin layihələndirilməsi
  • avadanlıqların quraşdırılması
  • quraşdırılmış avadanlıqlarına zəmanətli və zəmanətdən sonra xidmət göstərilməsi

* Arsenal Yanğın Söndürmə Sistemləri şirkəti, məhsulları təqdim olunan markaların, Azərbaycanda rəsmi nümayəndəsidir

Məhsullarını təklif etidyimiz markalar

arqus-spektr             honeywell 230                                pyronix