Perimetr üzrə mühafizə xidməti

parametr-muhafizePerimetr üzrə mühafizə sistemləri özündə elektron qoruyucu hasarları, video müşahidə, müdaxilənin aşkarlanması sistemlərini, kompyuterləşdirilmiş perimetr mühafizə sistemlərini birləşdirir. Bu növ mühafizə sistemləri dövlət əhəmiyyətli obyektlərdə, istehsal obyektlərində, hava limanlarında tətbiq olunur. Eyni zamanda  neft  sektorunda sərhədlərin, telekommunikasiyaların və su obyektlərinin qorunması üçün də  istifadə oluna bilər.