Yanğından fərdi mühafizə vasitələri

Arsenal Yanğın Söndürmə Sistemləri hərbi sahədə, yanğınsöndürmə xidmətində, hüquq-mühafizə orqanlarında, tikinti sahəsində, neft və qaz, kimya və bir çox digər sahələrdə çalışanlar üçün təhlükəsizlik məhsullarını təqdim edir. Yüzlərlə məhsulumuzdan hər biri aparıcı sənaye araşdırma və nailiyyətləri ilə dəstəklənən yüksək keyfiyyəti təmin edəcək şəkildə hazırlanmışdır.

* Arsenal Yanğın Söndürmə Sistemləri şirkəti, məhsulları təqdim olunan markaların, Azərbaycanda rəsmi nümayəndəsidir

Məhsullarını təklif etidyimiz markalar

msa honeywell 230