Yanğın Hidrantları və Aksesuarları

Yanğın hidrantları yanğın söndürmə vasitələrindən biri olub daha çox fabriklərdə, depolarda, binalarda, istehsal qovşaqlarında, ayrıca şəhər və qəsəbələrdə yanğına birbaşa müdaxilə nöqtərlərində istifadə olunmaqdadır.

İşləmə prinsipi- açma- bağlama diski, xüsusi hidrant açarı ilə açma istiqamətində hərəkət borusu aşağıya doğru hərəkət etdirilir. Beləliklə, subah şəbəkədən ayrılaraq hidrant açılmış olur. Açma-bağlama diski bağlama yönündə, tərs hərəkət ilə bağlanmış olur. Bağlama aşağıdan yuxarıya axış istiqamətindədir.

Digər yanğın söndürmə qurğuları kimi “yanğın hidrantları”nın da bir sıra özəllikləri var: 

  • Anında müdaxilə etmək imkanı- Yanğının tez zamanda irəlilədiyi anda təsisin istifadə oluna bilməcəyi düşünülərsə, anında müdaxilənin önəmi ortaya çıxar. Yanğın hidrantı özəl xüsusiyyətləri ilə yanğını  rahat və tez söndürməyə yardım edəcək.
  • Şok təsiri yoxdur- Yanğın hidrantlarında axış sabit olub, turbulensiya yaratmır, xüsusi qanadcıqlar sahəsində sabit axış təmin olunur. Bu səbəbdən şok təsiri aradan qalxar və xortum rahat istifadə olunar. 
  • Avtomatik olaraq boşaldılmalıdır- Hidrant istifadə olunduqdan sonra gövdə içərisində qalan su  avtomatik boşaltma sistemi ilə  hidrant xaricinə çıxarılır. Beləliklə, hidrant donma hallarında qorunmuş olur. 
  • Pompalama halı yoxdur- Yanğın hidrantı axış istiqamətində bağlandığına görə, pompalama halları müşahidə olunmur. 
  • Uzun ömürlüdür- Hidrantlar açıq havada yerləşdirildiyindən alt gövdə  mili altdan dəstəkləyir. Mil titreşim eləmədiyindən yerləşdirildiyi yuva deformasiya olmur, uzun müddət qalır.

Hidrantların fəaliyyət prinsipi yanar materialların (ağac, kağız, parca) üzərinə böyük həcmdə suyun vurulmasından ibarətdir. Yüksək gərginlikli elektrik avadanlıqlarında yanğın olduqda, yanar materiallar (benzin, ağ neft, aseton, spirt ) və su ilə reaksiyaya girən toksiki və ya yanar qazlar (soda, kalium, kalsium karbid) alışdıqda sudan istifadə etmək olmaz. Yanğınla mübarizə aparan zaman diqqət yetirmək lazımdır ki, su ətrafda olan yanmayan material və aparatları zədələməsin.

* Arsenal Yanğın Söndürmə Sistemləri şirkəti, məhsulları təqdim olunan markaların, Azərbaycanda rəsmi nümayəndəsidir

Məhsullarını təklif etidyimiz markalar

dalgic fetash