Norm sement zavodu

norm sement Zavodun konsepsiyası işlənib hazırlanarkən onun uzun illər boyu məhsuldar və səmərəli istismarını təmin etmək üçün ən müasir avadanlıqlar və texnologiyalara müraciət edilmişdir. Zavodun istehsal gücü gündə 5 min ton klinker, ildə isə 2 milyon ton sement təşkil edir. Bundan əlavə neft sənayesi üçün Azərbaycanda indiyədək istehsal olunmayan və xaricdən idxal olunan API standartlarına uyğun quyu-tamponaj sementi istehsal ediləcəkdir.

Arsenal yanğınsöndürmə Sistemləri MMC şirkətinin layihə üzrə təqdim etdiyi xidmətlər: ünvanlı yanğın siqnalizasiya sistemi, avtomatik sulu söndürmə sistemi və su hidrantları.